Sekcija koja će se isključivo baviti nošnjama, dijelovima nošnji, tj. oblačenju šokca, šokice, snaše, baje, čauša,…uz objašnjenja u kojim se krajevima (mjestu, selu) koje i kakve sve nošnje nosile.

Narodna nošnja Donje Bebrine

Donja Bebrina je selo nedaleko od Slavonskog Broda. Prema popisu iz 1971. godine ima 545 stanovnika. Uz bavljenje poljopri­vredom, mlađi svijet zaposlen je u brodskim radnim organizaci­jama ili se školuje. Etnografski spada u Doljaniju, istočni dio Brodskog Posavlja, s karakteristikama koje ga u oblačenju razli­kuju od zapadnog dijela.