Sekcija koja će se isključivo baviti nošnjama, dijelovima nošnji, tj. oblačenju šokca, šokice, snaše, baje, čauša,…uz objašnjenja u kojim se krajevima (mjestu, selu) koje i kakve sve nošnje nosile.

Očuvanje kožuha u Đakovštini

Ćurčije, kožuhari ili krznari, kako ih već zovu u raznim krajevima, pomalo nestaju iz redova naših seoskih obrtnika. Nekad su bili jak obrtnički stalež, ali danas, kad je tvor­nička roba uvelike istjerala domaći proizvod, biva u našeg seljaka sve manje kožuha, pršnjaka, opaklija itd.

Dijelovi muške nošnje Donje Bebrine

Rubina (priložena slika 1) je krojena od domaćeg pamučnog platna (pamuk po pamuku) tkanog na dvije nićanice. Seže do polovine bedara. Sastavljena je od 8 pola: 4 pole platna utrošeno je za prsa i leđa, a ipo dvije za svaki rukav. Sredinom prednje strane dvije su poile spojene vertikalnim šavom. Na prsima uporedo s obje strane šava izveden je niz prošivenih (»preštapanih«) uskih nabora okre­nutih od šava, a na oba kraja izveden je po jedan dublji nabor. Vratni je izrez blago zaobljen. Na desnoj strani izreza urezan je niz prsa vertikalni prorez, koji omogućava oblačenje rubine preko glave. Pri dnu ukrasnih nabora poprečno je polože­na uska pruga platna ispod koje je stegnuta širina ras­poređena u krupnije slobodne nabore.

Marama zetinarka, šticle, čičkane čarape, tkanica i opanci Donje Bebrine

Maramu zetinarka kvadratnog je oblika. Nosi se preko ple­ća presavijena po dijagonali, na prsima se prekriži, dok jedan ugao visi niz leđa. Industrijski je proizvod, kako po tkanju tako i po ukrasu. U sredini je kvadrat u boji trule višnje. U dva dijago­nalno suprotna ugla smješten je po jedan štampani ukras u ob­liku kite cvijeća. Uz rub je 16 cm širok ukras štampanog cvjetnog motiva. U štampanom ukrasu znatno preteže crvena boja u svjet­lijoj nijansi, a ima još nešto malo zelene, plave i bijele boje.