Običaj na Cvjetnicu - Ja urani Jelo

U Bošnjacima, Otoku i Privlaki bio je običaj da se na Cvjetnicu prije zore okite tarabe ranim proljetnim cvijećem, a naročito cicamacom — i da se tom prilikom pjeva pjesma »Ja urani, jelo« ... Taj stari narodni običaj donekle se još održao, ali je izgubio svoju nekadanju draž i smisao. Nekada su djevojke — u pratnji ozbiljna čovjeka »naoružana« debelom ćulom (šta­pom) obilazile selo i kitile momcima bunare i tarabe. Svekrve bi još uvečer stavile u kabao na bunaru više jaja koja su divojke uzimale i stavljale u svoju košaru ... Poslije bi jaja međusobno dijelile i šarale ih za Uskrs. Vratanca od kuće se te noći nisu zaključavala, pa bi divojke kad bi ušle u dvo­rište zapjevale:

 

Ja urani, jelo — ja urani vita jelo

Ranom zorom, jelo — ranom zorom vita jelo

Na Cvitnicu samu, jelo — na Cvitnicu samu vita jelo

Vodu grabit, jelo — vodu grabit vita jelo

Bunar kitit, jelo — bunar kitit vita jelo

Rosnim cvićem, jelo — rosnim cvićem vita jelo...

 

Gdje djevojke nađu jaja u kablu, nagrabe nekoliko kablova vode u valov — i nastave pjevati:

 

Fala, fala, jelo — fala, jala, vita jelo

Svekrvice, jelo — svekrvice, vila jelo

Što si jaja dala — što si jaja dala ...

 

Obradio STARI ŠOKAC

Julije Njikoš - SLAVONIJO ZEMLJO PLEMENITA - Narodni običaji, pjesme, kola i poskočice IZDANJE: Matica Hrvatska Osijek 1970.