Didaci

Didaci su naziv u Slavoniji za šafingare, bušare, maškare, askrnje, fašingare. Didaci idu po prelima već od Tri kralja. Posljednjega dana spremaju se u slipce-prosjake, u truljavu robu. Iskrenu ruku i prose.  Petkom bi išlo po dvoje smrtova. Ogrnuli bi na se bijelu ponjavu, pobrašnili lice, a od repe izrezali zube i metnuli među usne, te naprave da su krezubi. Po kućama idu pred mrak, pjevajući, primjerice:

 

Poklade su i ludi su dani, / a ko može neka nam zabrani.

Najviše je didaka bilo zadnja tri dana poklada. Neki didaci obuku se u ćilime, ciganjke. Žensko se sprema kao muško, a muško kao žensko ili nagizdana babu. Neki didaci maskare se kao koze, konji i druge životinje.

U utorak uvečer, oko jedanaest sati zazvoni zvono na opominjanje da treba prestati svirka, pjesma, igranje, da je kraj Poklada. Onda se još zapjeva: Oj, Poklade, milo janje moje,/ barem da ste u godini troje./ Aoj jade, prođoše Poklade/ i tako mi nestalo pomade.

Toldi 1997: 12