U ovoj sekciji pokušati ćemo opisati i dočarati sve vrlo važne elemente života ŠOKCA, tj. stvari koje njega predstavljaju i bez kojih on ne bih bio u pravom smislu Šokac! Mislimo na: Bećarac, kulin, rakija, konji, selo, oranje, reklja, šešir, te običaje: Svinjokolja, „Ižimača“, poredovnice, …

Kraljice iz Koritne u Osijeku

Prigodom velike smotre hrvatskih se­ljačkih zborova, koju je priredila »Seljačka sloga« u Osijeku dne 9. o. mj., izvodio se i stari narodni obred »Ljelje« ili »Kraljice«. Taj stari obred (koji je u narodu bio uobi­čajen samo na Duhove) izvodio je mješoviti seljački pjevački zbor iz sela Koritne pod vodstvom 70-godišnjeg starca seljaka Ivana Ervačića. Djevojke obučene u svečanoj narodnoj nošnji obilaze selom, od kuće do kuće, i pjevaju obredne pjesme. Pred nji­ma idu dva momčića s košaricama, iza njih »kraljice« sa ukrašenim kapama i sa sab­ljama u rukama, a potom gajdaš, djevojke i momci. Pjevanje počinje jedna od »kraljica«, koja se zove »orubica«:

Čijanje perja u Samatovcima

Seoske se djevojke skupe u kuću gdje treba čijati, a seoski momci zapjevaju pod prozorom i potom ulaze u kuću. Tu se za­metne šala svake vrste. Momci obilaze djevojke, koje sjede oko stola, i nastoje potajno da im svežu čuperak otpadaka od perja za koso. Obično momak veže onoj djevojci prema kojoj goji simpatije.

Narodni običaji kod poroda

U Slavoniji prije nije bilo „bijele kuge" Poslije poroda prvog djeteta mladi se otac neko vrijeme sakrivao od stida. 

Kad čovjek hoće da napiše nešto o narodnim običajima kod poroda i krštenja, mora i nehotice pomisliti na tu nesretnu »bijelu kugu«, koja je zajedno s tuberkulozom najviše do­prinijela, da u nekim slavonskim se­lima starosjedilački elemenat posta­je brojčano sve manji, a doseljenički sve veći.