U ovoj sekciji pokušati ćemo opisati i dočarati sve vrlo važne elemente života ŠOKCA, tj. stvari koje njega predstavljaju i bez kojih on ne bih bio u pravom smislu Šokac! Mislimo na: Bećarac, kulin, rakija, konji, selo, oranje, reklja, šešir, te običaje: Svinjokolja, „Ižimača“, poredovnice, …

Tambura SAMICA

Ovaj članak daje odgovor na pitanje što je tambura samica, odakle potiče, kako se ugađa, kako svira itd. Pa, krenimo redom.

Što je to tambura?

Tambura je narodni trzalački instrument od dvije pa do 16 žica, a najčešće 4, 5 ili 6. Tako bar kaže glazbena enciklopedija.

Običaj na Cvjetnicu - Ja urani Jelo

U Bošnjacima, Otoku i Privlaki bio je običaj da se na Cvjetnicu prije zore okite tarabe ranim proljetnim cvijećem, a naročito cicamacom — i da se tom prilikom pjeva pjesma »Ja urani, jelo« ... Taj stari narodni običaj donekle se još održao, ali je izgubio svoju nekadanju draž i smisao. Nekada su djevojke — u pratnji ozbiljna čovjeka »naoružana« debelom ćulom (šta­pom) obilazile selo i kitile momcima bunare i tarabe. Svekrve bi još uvečer stavile u kabao na bunaru više jaja koja su divojke uzimale i stavljale u svoju košaru ... Poslije bi jaja međusobno dijelile i šarale ih za Uskrs. Vratanca od kuće se te noći nisu zaključavala, pa bi divojke kad bi ušle u dvo­rište zapjevale:

Šokački govor

Govor u Slavoniji općenito kod ,,starosjedilaca'' tj. Šokaca je štokavskog narječja - dijalekt ikavski kasnije ijekavski. Grčka riječ dialektos obično se prevodi kao narječje ili kao govor, pa bismo mogli reći da je dijalekt dio veće jezične cjeline, najčešće zemljopisno ograničen dio općeg hrvatskog jezika. Znameniti hrvatski dijalektolog Stjepan Ivšić u svojoj raspravi podijelio je posavske govore u skupine, a u prvu skupinu ubraja i ova mjesta: Babina Greda, Gundinci, Sikirevci, Velika Kopanica, Kruševica, Beravci, Divoševci...