U ovoj sekciji pokušati ćemo opisati i dočarati sve vrlo važne elemente života ŠOKCA, tj. stvari koje njega predstavljaju i bez kojih on ne bih bio u pravom smislu Šokac! Mislimo na: Bećarac, kulin, rakija, konji, selo, oranje, reklja, šešir, te običaje: Svinjokolja, „Ižimača“, poredovnice, …

Svadba u Slakovcima

Momak, koji hoće da prosi djevojku, ide obično četvrtkom navečer u njezinu kuću. Unišavši poljubi djevojkine roditelje u ruku i na njihovu ponudu sjedne čekajući zgodnu pri­liku, da započne o stvari zbog koje je došao.

Ako pristanu roditelji i djevojka, dojduće subote momak pošalje svoju majku, tetku ili ujnu, da konačno isprose djevojku. Isprosivši djevojku dobiju preko sebe darke (peškire), koje svaka djevojka naročito za udaju priredi, i tako nakićene prođu kroz selo, a prati ih bu­duća snaha i još netko iz djevojkine rodbine. Sutradan (u nedjelju) kad zazvoni prvi put na misu, idu mladenci na zapis.

Selo Bošnjaci u Srijemu

Bošnjaci su najveće selo u Sla­voniji. Samo mu ime kaže, da je naseljeno većinom iz Bosne. Ima sada 5.000 žitelja, a svi su rimoka­toličke vjere. Narod je ovdje vrlo radin i nabožan. Nažalost je počeo »gubiti svoju nošnju, premda ručne radove narodne uveljke radi za druge, pa i u Zagreb idu mnoge žene iz Bošnjaka noseći onamo svoje krasne ručne radove na pro­daju, a neke bošnjačke žene imadu u Zagrebu i stalne građanske obi­telji, za koje vezu zastore, ručnike, jastučnice i drugo rublje. Sadašnja crkva je u Bošnjacima malena i trošna, pa se radi oko gradnje veće nove crkve.

Vršidba - Ilok

ILOK, 15. Srpnja 1934. — U praskozorje se razlijegnu hitri zvuci sirene vršaćeg stroja. Zov u prašinu, žegu i znoj. Umorna tijela, koja su na tvrdom ležaju pro­boravila tek nekoliko sati, ustaju, iskašljucaju crnu sluz i polupijana od napora krenu na gumno. Vr­šidba počne. Stroj zazuji, tres guta snoplje, zrno pr­šti. Zakrabuljene djevojke utrčuju u oblak prašine i u ponjavi odnose pljevu. Kamarači gaze slamu. Ne bode ih više ni čičak ni kupina ni suha trnova gran­čica. Ispaljeni i tvrdi tabani služe kao i opanci. A kada pripeče sunce, kada na kamarama ljude kao u krušnoj peći, čuje se još i pjesma.