U ovoj sekciji pokušati ćemo opisati i dočarati sve vrlo važne elemente života ŠOKCA, tj. stvari koje njega predstavljaju i bez kojih on ne bih bio u pravom smislu Šokac! Mislimo na: Bećarac, kulin, rakija, konji, selo, oranje, reklja, šešir, te običaje: Svinjokolja, „Ižimača“, poredovnice, …

Svatovski običaji u Valpovšti

Iako nema više bogatih gozbi, stari se običaji još uvijek održavaju

Jedan od najveselijih narodnih obi­čaja svakako je svatovski običaj ili svatovi. Doduše u današnje vrijeme, otkako se ta nesretna kriza slegla kao mora na naš seljački svijet, pravi su svatovi rijetki. Obično idu u crkvu na vjenčanje, pa kući na »užinu«, i sva­tovi su gotovi. Samo po gdjekoji gaz­da napravi svatove, koji te podsjećaju na bogatu prošlost našeg slavonskog seljaka. Nijesu to stari svatovi, gdje se gostilo po tri i više dana. U današnje vrijeme dosta je da se provesele jedan dan i noć, toliko da zaborave dnevne  brige.

Nekada na prelu

Reljković je u »Satiru« udario prokletstvom i na narodni običaj — prelo. Po njemu i je tadašnje prelo bilo rasadište rasip­nosti, razuzdanosti i nemorala. Kaže, da su se na prelu pekle »pite, gurabije, i od brašna ptići«. Da su momci radi prela krali »duhane ispod krova na koncu nizane«. Da se na koncu prela cijelo društvo igralo »vukova«, gdje je bila glavna svrha štipan je djevojaka.

Žetva ječma u Babinoj Gredi

Ovih dana po­čela je u našem ataru žetva ječma, a sad se već po malo radi i pšenica, koja je mjestimice stradala od mraza, pa žetva ne će biti vesela. Nekad je to bilo sasvim drukčije. Naročito dok su bile zadruge. Žanjci su radili u velikim mobama, žito se želo srpom, a nije kosilo kosom, jer su naši stari smatrali, da se žito koseći rasipa. Na jednoj njivi znalo je biti po 20—30 osoba.